Mostbet Məxfilik Siyasəti

Bu Məxfilik Siyasəti sizin təqdim etdiyiniz data və məlumatların Mostbet (ümumilikdə “Biz”) tərəfindən sizin Mostbet-lə münasibətinizi idarə etməyinizə icazə vermək üçün necə istifadə olunduğunu təsvir edir.

Biz sizin tərəfinizdən Mostbet veb-saytı və ya digər yollarla təqdim olunan şəxsi məlumatlarınızı bu Məxfilik Siyasəti çərçivəsində emal edəcəyik. Veb-sayt vasitəsilə bizə məlumat təqdim etməklə şəxsi məlumatlarınızın bu Məxfilik Siyasəti çərçivəsində emal edilməsinə razılıq verirsiniz. Əgər bu Məxfilik Siyasətinin qaydaları ilə razı deyilsinizsə, onda zəhmət olmasa, Saytdan istifadə etməyin və ya digər yollarla bizə şəxsi məlumatlarınızı təqdim etməyin.

İnformasiyanın toplanması və istifadəsi

Barənizdə toplayıb istifadə edə biləcəyimiz data və informasiyaya aşağıdakılar daxildir:

 • Saytdakı formaları doldurarkən bizə təqdim etdiyiniz məlumat, yaxud da Sayt və ya e-poçt vasitəsilə bizə təqdim etdiyiniz hər hansı məlumat.
 • Veb-sayt, e-poçt, telefon və ya digər əlaqə metodları vasitəsilə aparılan yazışmalar.
 • Etdiyiniz köçürmələrin təfərrüatları: köçürmə nömrəsi, tarixi, məbləği və ödəniş sistemi. Kredit kartı məlumatlarını saxlamırıq!
 • Sayta daxil olmağınızla bağlı məlumatlar, o cümlədən mobil data, mövqe datası, giriş və digər məlumatlar.
 • Biz aşağıdakı məqsədlər üçün şəxsi məlumatlarınızdan və datanızdan istifadə edə bilərik:
 • mərclərinizi, bank kartı ödənişlərini və onlayn ödənişləri emal etmək üçün;
 • hesabınızı yaradıb idarə etmək üçün;
 • qanuni tələblərə əməl etmək üçün;
 • təhlillər aparmaq üçün;
 • sizin razılığınız əsasında sizə kampaniyalar, məhsullarımız və xidmətlərimiz barədə məlumat təqdim etmək üçün, eləcə də saxtakarlıq, qanunsuz mərclər və çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün köçürmələri yoxlamaq məqsədilə.

Məlumatların açıqlanması

Saxtakarlıq və çirkli pulların yuyulması cinayətlərinin araşdırılması üçün şəxsi məlumatlar və mərc tarixçəsi daxil olmaqla sizin barənizdə bizdə olan məlumatları idman təşkilatları və polis daxil olmaqla digər qurumlara açıqlaya bilərik.

Təhlükəsizlik

Şəxsi məlumatlarınızın dəqiq şəkildə qeyd edilməsi və təhlükəsiz şəkildə saxlanılması üçün qanunla tələb olunduğu kimi bütün müvafiq tədbirləri görürük. Artıq lazım olmadıqda və ya qanunla tələb olunduqda bütün şəxsi məlumatlar məhv edilir.

İnternet vasitəsilə bizə ötürülən heç bir məlumatın təhlükəsizliyinə zəmanət vermirik. Bütün məlumatların ötürülməsinə görə riski özünüz nəzərə almalısınız. Ancaq məlumatları qəbul etdikdən sonra biz şəxsi məlumatlarınızın sui-istifadəsi, itməsi və ya icazəsiz istifadəsinin qarşısını almaq üçün bütün müvafiq tədbirləri görəcəyik.

Məxfilik Siyasətimizdə dəyişikliklər

Məxfilik Siyasətimizdəki bütün gələcək dəyişikliklər bu səhifədə yerləşdiriləcək, həmçinin bu dəyişikliklər yenilənmiş Məxfilik Siyasətinə daxil edildiyi tarixdən qüvvəyə minəcək.

Çirkli pulların yuyulması və beynəlxalq terrorizmlə bağlı şirkətin siyasəti

MostBet çirkli pulların yuyulması və beynəlxalq terrorizmlə mübarizə (AML siyasəti) üçün bütün lazımi tədbirləri görür. Bunu etməklə Şirkət bütün qanunsuz fəaliyyətin qarşısının alınması üçün tədbirlər və digər əlaqədar tənzimlələrlə bağlı güclü və prinsipli mövqeyini nümayiş etdirmiş olur. Bu öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün İstifadəçinin qoyduğu pulların çirkli pulların yuyulması və beynəlxalq terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar olması ilə bağlı şübhələr olduğu halda Şirkət müvafiq rəsmi qurumlara məlumat verməyə borcludur. Şirkət həmçinin belə İstifadəçinin maliyyə əməliyyatlarını bloklamalı, həmçinin AML siyasəti qaydalarında qeyd olunan digər tədbirləri görməlidir.

Çirkli pulların yuyulması dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:

 • qanunsuz fəaliyyətlərdən əldə olunmuş əmlakın (və ya belə əmlak əvəzində əldə edilmiş əmlakın) əsl başlanğıcı, mənbəyi, mövqeyi, təbiəti, hərəkəti, sahibliyi və digər hüquqları barədə məlumat gizlətmə və ya konfidensial saxlama,
 • qanunsuz fəaliyyətlərdən əldə olunmuş əmlakın (və ya belə əmlak əvəzində əldə edilmiş əmlakın) qanunsuz mənbəyini gizlətmək üçün və ya cinayət fəaliyyətində iştirak etmiş şəxslərin qanunla cəzasını almaqdan yayınmasına kömək etmək məqsədilə belə əmlakın konversiyası, köçürülməsi, qəbul edilməsi, sahib olunması və ya istifadəsi,
 • digər bir Dövlətin ərazisində törədilmiş cinayət əməli nəticəsində əmlakın əldə edilməsi hallarında.

Dövlətin iqtisadiyyatına qanunsuz kapitalın daxil olmasının və cinayətin yayılmasının qarşısını almaq üçün bir çox ölkə çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı dayanmadan mübarizə aparır.

Şirkət milli və beynəlxalq təşkilatların çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı dünyanın hər yerində mübarizə aparmasına yardım etmək üçün daxili tənzimləmələr və xüsusi proqramlar tətbiq edir.

Şirkətdə hesab qeydiyyatdan keçirməklə aşağıdakı öhdəlikləri götürürsünüz:

 • Siz AML Siyasəti də daxil olmaqla bütün müvafiq çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə ilə bağlı qanunlar və qaydalara əməl edəcəyinizi bəyan edirsiniz;
 • Təsdiq edirsiniz ki, keçmişdə, indi və gələcəkdə hesabınıza qoyduğunuz vəsait qanuni mənbədən əldə edilməyib, çirkli pulların yuyulması və müvafiq qanunla və ya beynəlxalq təşkilatların təlimatları ilə qadağan olunan hər hansı qanunsuz fəaliyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur və bu barədə şübhəyə əsas yoxdur;
 • Siz həmçinin müvafiq çirkli pulların yuyulması ilə bağlı qanun və qaydalara əməl etmək məqsədilə bizim vacib hesab edərək tələb etdiyimiz hər hansı məlumatı dərhal bizə təqdim etməyə razılıq verirsiniz;
 • Hesabınızda şəxsiyyətinizi sübut edən sənədləri və köçürmələrlə bağlı qeydləri toplayıb saxlayırıq;
 • Şirkət İstifadəçinin hesabındakı şübhəli köçürmələri, eləcə də xüsusi şərtlər çərçivəsində edilmiş köçürmələri nəzarətdə saxlayır.

Köçürmənin çirkli pulların yuyulması və ya kriminal fəaliyyətlə bağlı olduğuna şübhə etməyə əsas varsa, Şirkət istənilən vaxt və mərhələdə İstifadəçinin köçürməsini yerinə yetirməkdən imtina etmək hüququnu özündə saxlayır. Beynəlxalq qanuna əsasən Şirkət İstifadəçiyə onun fəaliyyətinin şübhəli olması və müvafiq dövlət qurumlarının xəbərdar edilməsi barədə məlumatı bəyan etməyə məcbur deyil.